Achizitii intracomunitare. Autofactura

Intrebare:
Suntem pe data de 14.06.2010 si trebuie sa autofacturez o achizitie intracomunitara, deoarece nu am primit factura aferenta marfurilor primite in luna Mai 2010. Ce inseamna 15 ale lunii urmatoare :

a)autofacturez cu data de 15.06.2010?

b)autofacturez cu data in care am primit bunurile, adica mai 2010 (legiuitorul imi da voie fizic sa o autofacturez pana pe 15 ale lunii viitoare, dar de datat cu data primirii bunurilor)?

Se plateste un avans conform unei facturi proforme care reprezinta prestari servicii intracomunitare, in speta cazare in Franta, unde ambele societati sunt inregistrate in scopuri de TVA..

a)In acest context, daca nu primesc factura care ar reprezenta avansul platit trebuie sa autofacturez? Si cu ce data?

b)are vreo implicatie evitarea dublei impuneri?

Raspuns

Potrivit articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform articolului 141 alineatul (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Astfel, cum este prevazut la articolul 1341 alineatul (1), faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.

Prin urmare, in situatia prezentata, in conformitate cu echivalentul acestor articole din legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul statului membru din care furnizorul efectueaza livrarea, acesta are obligatia sa emita factura pentru bunurile livrate cel tarziu pana in data de 15 iunie 2010.

Articolul 1551 alineatul (1) din legea mentionata stabileste ca persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile articolului 150 alineatele (2) – (4) si (6) si ale articolului 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.

Asadar, in situatia in care societatea dvs. nu se afla in posesia facturii emisa de furnizor are obligatia sa autofactureze bunurile achizitionate cel tarziu pana la data de 15 iunie 2010.

Potrivit articolului 135 in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia.

In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Prin exceptie exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent articolului 155 alineatul (1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

In conformitate cu dispozitiile articolului 1564 alineatul (1) litera d) orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform articolului 153 sau articolului 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva.

Asadar, furnizorul bunurilor are obligatia de a emite factura pana la data de 15 iunie 2010, fiind posibile doua situatii:

1. Furnizorul a emis factura in luna mai.

In aceasta situatie, exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data la care factura a fost emisa (in luna mai). Daca societatea dvs. nu se afla in posesia facturii emisa de catre furnizor aceasta trebuia sa autofactureze aceasta operatiune in luna mai.
Achizitia intracomunitara trebuia raportata prin declaratia recapitulativa pana la data de 15 iunie 2010 si prin decont TVA pana la data de 25 iunie 2010.
Astfel se evita neconcordanta intre livrarea intracomunitara raportata de furnizor in statul membru de origine si datele raportate de catre societatea dvs. prin declaratia recapitulativa.

2. Furnizorul emite factura in luna iunie pana la data de 15

In acest caz, exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data la care factura a fost emisa (in luna iunie). Daca societatea dvs. nu se afla in posesia facturii emisa de catre furnizor va autofactura aceasta operatiune in luna iunie, pana la data de 15.
Achizitia intracomunitara trebuie raportata prin declaratia recapitulativa pana la data de 15 iulie 2010 si prin decont TVA pana la data de 25 iulie 2010.

Daca furnizorul nu isi indeplineste obligatia de emitere a facturii in conditiile aratate, beneficiarul trebuie sa autofactureze operatiunea pana la data de 15 iunie 2010.

In conformitate cu prevederile articolul 133 alineatul (4) litera a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din punct de vedere al TVA, locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier.

Potrivit punctului 14 alineatul (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.

Asadar, serviciile de cazare sunt impozabile la locul unde sunt situate bunurile imobile, conform echivalentului acestui articol din legislatia altor state membre.
Serviciile de cazare pe teritoriul Frantei sunt impozabile in acest stat. Pentru aceste servicii nu se datoreaza TVA in Romania.

Potrivit articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform articolului 141 alineatul (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Astfel, prestatorul are obligatia sa emita o factura pentru suma avansurilor incasate in legatura cu prestarea de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa, in conformitate cu echivalentul acestui articol din legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul Frantei.

Articolul 1551 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

„(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile articolului 150 alineatul (2) – (4) si (6) si ale articolului 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.

(2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile articolul 150 alineatul (2) – (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de taxa a intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alineatului (1).”

Asadar, pentru aceste servicii nu va revine obligatia sa autofacturati suma avansurilor platite.

Acest serviciu nu reprezinta un serviciu intracomunitar. Prin urmare nu se va declara prin declaratia 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin OANAF nr. 76/2010.

In ceea ce priveste impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti, venturile obtinute de catre societatea din Franta din serviciile de cazare pe teritoriul acestui stat nu sunt impozabile in Romania.

Societatea nu are obligatia de a retine si plati la bugetul de stat impozit pe aceste venituri obtinute de nerezidenti.

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.