Antrepozit fiscal. Livrarea productiei

Intrebare:

Un antrepozit fiscal primeste in custodie spre prelucrare si producere struguri pentru productie de vin de la o alta persoana juridica in sistem de prestari servicii. In urma procesului de productie au rezultat 390 hl vin. Aceasta productie se va imbutelia tot in antrepozit.

Dupa imbuteliere societatea vrea sa primeasca vinul imbuteliat pentru a-l comercializa.

Ce document trebuie folosit pentru a transfera vinul din antrepozit catre societatea respectiva, in conditiile in care societatea care vrea sa comercializeze vinul nu este autorizata? Trebuie sa se autorizeze societatea respectiva? Antrepozitul are voie sa livreze vinul in custodie catre o societate neautorizata?

Raspuns:

Din descrierea intrebarii rezulta cel putin doua situatii:

* cantitatea de vin obtinuta este de 390 hl;
* antrepozitul nu este proprietarul vinului obtinut, ci este un prestator de servicii ce efectueaza obtinerea vinului din struguri si asigura imbutelierea in recipienti.

l In ceea ce priveste cantitatea si autorizarea societatii proprietare a strugurilor respectiv al vinului sunt aplicabile prevederile stabilite de art. 206^21 alin. (1) si alin. (3) lit. b), din Codul fiscal, ce stabileste :

“(1) Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:(…).

b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an”.

l Ca urmare a acestor doua prevederi normative, pentru cantitatea de 390 hl, inferioara plafonului de 1000 hl, nu se necesita regim de autorizare ca antrepozit fiscal. Altfel spus, detinerea acestei cantitati de vinuri in afara regimului de antrepozitare se va considera ca detinere de marfa/bunuri cu caracter normal de comercializare, iar societatea proprietara a strugurelui transformat in vin, nu trebuie sa se inregistreze ca antrepozit fiscal. Legea nu prevede o documentatie expresa pentru justificarea celor 1000 de hl, cu exceptia contabilitatii normale si obligatorii, ce atesta cantitatea amintita. Din punctul de vedere al antrepozitului consideram utila o declaratie a proprietarului in acest sens. Se retine si aspectul ca vinurile linistite sunt cu acciza in procent zero conform anexei I la tilul al VII lea din Codul fiscal.

l Prin urmare, pentru valoarea prestatiei efectuate de antrepozit ce consta in depozitare, fermentare, stoarcere, imbuteliere, monopera sau orice alte activitati contractate cu proprietarul vinului, aferente procesului de productie antrepozitul va emite factura pentru prestarile de servicii, emisa in conditia art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, ce stabileste, “persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.(…)”

l In ceea ce priveste transportul, predarea, transferul efectiv al vinului de la prestator la proprietarul acestuia consideram ca se utilizeaza avizul de insotire al marfii, intocmit in conditia OMFP nr. 3512/2008, privind documentele justificative utilizate in activitatea financiar contabila, ce stabileste:

l “Se intocmeste, in doua sau mai multe exemplare, de catre unitatile care nu au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, precum si in alte situatii stabilite prin procedurile proprii ale unitatii.
In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati, dispersate teritorial, precum si al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vanzarii sau testari la locul de desfacere, premii, materiale promotionale etc.) avizul de insotire a marfii va purta mentiunea “Fara factura”, dupa caz.
Pe avizul de insotire a marfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terti se face mentiunea “Pentru prelucrare la terti”.
In celelalte situatii decat cele prevazute mai sus se face mentiunea cauzei pentru care s-a intocmit avizul de insotire a marfii si nu factura.” Altfel spus in situatia dvs. se mentioneaza ca este marfa returanta din custodie.

Referitor la ultima parte a intrebarii, consideram ca si caz particular ca antrepozitul nu poate sa livreze vinul in baza unui proces verbal de custodie, deoarece nu este proprietarul vinului, o eventuala transbordare la un tert se va face tot cu acordul proprietarului. Desigur, ca un proces de predare primire este bine venit si va elimina discutii ulterioare, insa contractul si procesul verbal de custodie au cu totul alt rol.

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.