Proces verbal de casare – formular casare

Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de declasare a unor bunuri materiale download gratuit Formular Casare (fisier PDF) 1. Serveste ca: – document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat...

mai mult...

Procedura casare mijloace fixe

Conform art. 42 din OMFP 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii: ” Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei de numire...

mai mult...