Drepturi de Autor: Exemplu de calcul pentru impozit si contributiile sociale

Sa presupunem ca exista urmatoarea situatie: o colaborare cu plata pe drepturi de autor in cadrul careia beneficiarul veniturilor incaseaza lunar o suma fixa de 2000 RON. Iata care sunt variantele de calcul a impozitului si a tuturor contributiilor obligatorii, precum si obligatiile platitorului si beneficiarului platilor legate de declararea si plata acestor sume.

Veniturile din drepturi de autor, in calitate de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate de persoanele fizice reprezinta venituri incluse in categoria veniturilor din activitati independente realizate potrivit art. 52 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Impozitul retinut la sursa de platitor in cota de 10% aplicata la venitul brut reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit in cota de 16% datorat de persoana fizica asupra venitului net anual din activitati independente.

Asadar platitorul are obligatia calcului si retinerii impozitului de 10% reprezentand plata anticipata in contul impozitului pe venit datorat de persoana fizica si sa-l vireze la bugetul de sta pana la data de 25 lunii urmatoare celi in care a fost platit venitul. Persoana fizica nu are obligatia conducerii contabilitatii in partida simpla, putandu-si indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit.

Potrivit art. 50 alin. (1) venitul net anual din drepturi de autor se determina prin scaderea din venitul brut a unei cote de cheltuieli deductibile de 20% din venitul brut (cota diminuata dupa data de 1 iulie 2010) si a contributiilor sociale obligatorii. Persoana fizica are obligatia determinarii si declararii venitul net anual si a impozitului datorat pe venitul net anual impozabil si a stabilirii diferentelor de impozit anual rezultat din regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate.

Incepand cu anul fiscal 2010 prevederile aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au introdus un sistem alternativ de impozitare simplificata a unor venituri din activitati independente, aplicabil si veniturilor din drepturi de autor, prin aplicarea cotei de 16% direct la venitul brut, fara sa existe posibilitatea deducerii de cheltuieli forfetare. Conditia mentionata in cuprinsul prevederilor legale, respectiv art. 52 alin. (4) si art. 78 din Codul fiscal, este ca la momentul incheierii contractului persoana fizica beneficiara a venitului sa opteze pentru impunerea veniturilor cu o cota de impozit final de 16%.

Potrivit prevederilor art. 52 alin. (4) persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de autor, pot asadar opta pentru impunerea prin retinere la sursa in cota de 16%. Pe baza optiunii formulate la momentul incheierii contractului, veniturile realizate sunt impozitate potrivit regulilor mentionate in categoria veniturilor „Venituri din alte surse”, la art. 78 si 79 din Codul fiscal. Optiunea de impunere a venitului brut trebuie exercitata in scris, in momentul incheierii fiecarui contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestui contract.

In acest context, societatea in calitate de platitor de venituri are obligatia de a calcula, retine si vira un impozit in cota de 16% aplicat la venitul brut platit de acesta, in temeiul art. 79 din Codul fiscal. Impozitul pe venit care trebuie virat la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul reprezinta impozit final, persoana

Prin urmare, optiunea persoanei fizice este cea in functie de care se aplica metodologia de calcul si retinere a impozitului pe venit, platitorul retinand impozit in cota de 10%, respectiv 16%, prima metodologie fiind clar avantajoasa pentru persoana fizica intrucat baza de impunere este diminuata cu 20% cheltuieli forfetare.

Societatea in calitate de platitor de venituri are urmatoarele obligatii in ambele situatii:

–         sa completeze formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;

–         sa completeze si sa depuna formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit” potrivit art. 93 alin. (3).

In ceea ce priveste contributiile obligatorii, potrivit legislatiei in vigoare, ele cad in sarcina persoanei fizice, societatea neavand nici o obligatie in acest sens.

In aceste conditii, persoanele fizice vor depune declaratie de asigurare in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv vor incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurare sociale de sanatate.

In masura in care aceste persoane au deja incheiate contracte de asigurari cu casa de pensii, vor depune declaratia de asigurare datorand in ceea ce priveste contributia la asigurarile sociale, cota individuala de 10,5% la baza de calcul stabilita potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 791/2010, respectiv la venitul net lunar realizat daca acest venit este realizat cu caracter repetitiv.

Privind contributia individuala de asigurari pentru somaj stabilita in cota de 0,5%, aceasta se datoreaza pentru veniturile de natura profesionala si in situatia in care anterior Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj era facultativa.

Baza de calcul este venitul net realizat respectiv diferenta intre venitul brut aferent sumei incasate de 2000 lei si cheltuielile deductibile, in opinia noastra la nivelul celor forfetare de 20% aplicate la venitul brut.

In ceea ce priveste contributia pentru asigurarile sociale de sanatate in cota de 5,5%, baza lunara de calcul o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Hotararea Guvernului nr. 791/2010 face trimitere la modalitatea de declarare si plata stabilit deja prin Normele de aplicare a Legii nr. 95/2006.

In ceea ce priveste contributia de asigurari pentru somaj, va fi datorata incepand cu veniturile realizate dupa data de 1 iulie si de aceasta categorie de persoane care realizeaza venituri profesionale, fiind considerate prin HG 791/2010 asigurate obligatoriu prin efectul legii.

Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute la art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 au obligatia a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj. Modelul lor va fi aprobat prin ordin al CNPAS si ANOFM.

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.