Expertiza contabila

Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil.Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati.
In functie de destinatia sa, expertiza contabila poate fi: judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata; extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.
Este important ca obiectivele expertizei contabile sa stabileasca in fapt urmatoarele:

 • Verificarea gestiunii Administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate.
 • verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru Asociatiile de Proprietari, in conformitate cu OG nr 85/2001.
 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea contabila.
 • Incasarea si achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit.
 • Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente.
 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii.
 • Verificarea legalitatii perceperii unor sume de bani de catre Administrator.
 • Verificarea legalitatii calculului, efectuat de Administrator in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor.
 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa.
 • Verificarea tuturor platilor curente efectuate de Administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/ penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii.
 • Regasirea in evidente a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva.
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.
 • regasirea in evidentele Asociatiei a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva.
 • stabilirea prejudiciului cauzat Asociatiei de Proprietari sau membrilor acesteia si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale avute in vedere.