Vanzare ocazionala. Casa de marcat

Intrebare:

In cazul vanzarii ocazionale de marfa catre persoane fizice este obligatorie existenta unei case de marcat si emiterea unui bon fiscal chiar daca plata s-a facut prin banca? Multumesc mult!

Raspuns:

Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

In acest sens, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Norma metodologica din 18/04/2003 pentru aplicarea O.U.G nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prin agenti economici se intelege persoanele fizice si juridice, asociatiile familiale, precum si orice alte entitati care efectueaza cu plata, pe teritoriul Romaniei, inclusiv in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrari de bunuri cu amanuntul si/sau prestari de servicii direct catre populatie, cu exceptia institutiilor publice.

Art. 4 al acestei norme stabileste ca prin livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie se intelege acele activitati desfasurate cu caracter permanent. Nu intra in aceasta categorie eventualele livrari de bunuri si prestari de servicii direct catre persoane fizice efectuate intamplator de catre agentii economici, altii decat comerciantii cu amanuntul.

Asadar, obligatia de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale revine operatorilor economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii, altele decat cele exceptate, direct catre populatie, cu caracter permanent.
Astfel cum prevede art. 2 al ordonantei mentionate se excepteaza de la aceste prevederi:

a) comertul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de catre producatorii agricoli individuali detinatori de autorizatie in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;
c) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
d) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;
e) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;
f) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii, precum si cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
g) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;
h) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;
i) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;
j) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
k) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;
l) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
m) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
n) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului;

Concluzionand in situatia expusa, daca vanzatorul nu are calitatea de comerciant cu amanuntul si vanzarea are caracter pur ocazional, iar in cazul dvs plata s-a facut prin banca, nu este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat fiscale.In caz contrar, daca plata se face in numerar trebuie utilizata casa de marcat pentru a evita aplicarea unor masuri contraventionale din partea organelor de control si in special de catre Garda Financiara.
In conformitate cu prevederile art. 2 din Norma metodologica pentru aplicarea O.U.G nr. 28/1999 agentii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia sa elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate si, la solicitarea acestora, le vor elibera si factura fiscala, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa cum se poate observa, textul din norma citat nu distinge cu privire la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale in functie de modalitatea de incasare.

Asa fiind, indiferent de modalitatea de incasare, operatorii economici, utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, au obligatia sa emita bon fiscal pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate direct catre populatie.

Comenteaza

You must be logged in to post a comment.